Pożegnaj przebarwienia – zabieg z kwasem fitowym
Cena zabiegu: 150zł